Thursday, 23 May 2019

Hur man undviker att betala höga avgifter och turneringsavgifter

 

Pokerrummen tjänar sina pengar genom att ta avgifter ”rake” för de vanliga spelen och turneringarna. En spelare förlorar aldrig pengar direkt till pokerrummen, istället betalar man en avgift till ”huset” för att spela. Avgiften som tas ut är en procentsats av varje kvalificerande pot som spelas (vilket betyder att de är tillräckligt stora för att klassas som en kvalificerande pot). Cash-game spelen är de mest lönsamma för pokerrummen. De står för närmare 80-85% av ett pokerrums intäkter. Turneringarna är inte lika lönsamma då de flesta av multi-table turneringarna tar flera timmar för genomsnittsspelaren att avsluta. Oavsett hur det går för spelaren kommer det inte att kosta spelaren mer än den ursprungliga avgiften man betalar vid inköpet till turneringen.

Procenten som tas ut i avgifter är vanligtvis 5%, vilken tas i intervaller på $0.25 upp till ett maximum på $1-$3, beroende på insatserna och antal spelare. Short-handed (få spelare) bord har lägre maxavgifter och heads-up (en mot en) bord har ofta ett max på $0.50. De effektiva avgifterna tenderar att ligga på 3,5% i de lägre spelen (t.ex. upp till $3-$6 fixed limit), närmare 2% på mellannivåerna (t.ex. upp till $15-$30 fixed limit), och mycket lägre i höginsatsspelen. Det beror på att avgiften är mellan 2.5%-5% beroende på vad potten landar på i intervallet och sen stannar på $3 oavsett pottens storlek.

För turneringsavgifter är avgiften vanligtvis 10% av inköpskostnaden i de billigare turneringarna (t.ex. en $0.50 avgift på ett $5 inköp, vilket innebär en effektiv kostnad på $5.50 för varje deltagare), och procenten minskar till 5-7% på de dyrare turneringarna (t.ex. en avgift på $30 avgift i en $500 turnering). Genom detta betalar de spelare som spelar högre nivåer relativt sett mer i turneringsavgifter än vad de som spelar lågt gör pga. att skillnaden i avgift är mycket mindre än i cash-games.

Ur ett avgiftsperspektiv är höglimitspel online mycket mer fördelaktigt jämfört med offlinepoker, där en hög timavgift normalt tas ut. För alla spelare är avgifterna dock mycket lägre än att spela offline poker, ännu mer om du räknar med frånvaron av dricks. Nästan alla onlinepokerrum har en ”no flop, no drop” policy vilket betyder att ingen avgift tas ut om det inte blir en flop, även om det satsas och höjs pre-flop.

Som nybörjare bör du undvika att spela short-handed och heads-up, främst av två anledningar. För det första tas avgiften i snabbare intervall och därför kommer ett högre bidrag ges av dig. För det andra kommer du att ha svårare att vinna i short-handed spel då skicklighetsfaktorn betyder mer. Heads-up turneringar är undantaget därför att du betalar endast en engångsavgift och löper ingen risk att fastna med höga avgifter, dessutom kan det vara bra att hamra lös på någon efter att du har lidit en svidande förlust. Slutligen kommer du att betala mindre i avgifter om du spelar i turneringar med låga inköp och många deltagare.

Som en oerfaren spelare bör du vara extremt uppmärksam på att spela short-handed games, då du kommer att förlora mycket mer per timme om du inte är en vinnande spelare (pga. kravet på högre skicklighetsfaktor och för att mer händer spelas), och som tidigare nämnts kommer du att betala en mycket högre andel avgifter. Det finns risk att man hamnar på en timavgift på $30 per bord om du spelar short-handed på mellannivåerna. Som du kan se är pokerrummens favoritspel short-handed poker på mellannivåerna, då en avgift på $2-$3 tas ut vid mer än 60 tillfällen i timmen, för en totalinkomst på $150-$180 i timmen. Som indikerat ovan skall du undvika cash-game spelen heads-up såvida du inte är en väldigt skicklig heads-up spelare. Om du ska spela heads-up rekommenderas turneringsformatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *